Ενδιαφέροντα συμπεράσματα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.

  • Ενδιαφέροντα συμπεράσματα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.– Οι μετοχές του FTSEM που υπόσχονται διατήρηση της ανόδου

Επειτα από τέσσερις εβδομάδες επέστρεψε έστω οριακά το θετικό πρόσημο για τον γενικό δείκτη, με το σήμα πώλησης να παραμένει στο εβδομαδιαίο διάγραμμα,  ολοκληρώνοντας για ακόμη μία εβδομάδα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνηςμε τον «χρυσό σταυρό» να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 578 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 537,5 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με την επόμενη να βρίσκεται στις 449 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε (279,1 εκατ. τεμάχια) πάνω από τον μέσο όρο των πέντε ημερών (242,2 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 3,41%, παραμένοντας σε σημαντικά υπερπουλημένα επίπεδα, όπου βρήκε σημαντική στήριξη, Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.553 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.187 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ο δείκτης FTSEM κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη 4,31%, παραμένοντας σε υπερπουλημένα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 728 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Νέο sell-off κι αυτή την εβδομάδα για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε με απώλειες 20,6%, παραμένοντας σε υπερπουλημένα επίπεδα, και αποτυπώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τις τραπεζικές μετοχές, υπό τον φόβο μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης από το ελληνικό δημόσιο, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 448 μονάδες (γραμμή ΑΒ).

***

Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 0,92 ευρώ με άνοδο 4,43%, διαγράφοντας τις σημαντικές απώλειες που κατέγραφε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ολοκληρώνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, και πραγματοποιώντας όγκο για δεύτερη μέρα πάνω από τον μέσο όρο των πέντε ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,94 ευρώ, και η στήριξη στα 0,63 ευρώ.

Απόδοση μηνός -29,01%

Απόδοση 3μηνου -31,95%

Απόδοση 6μηνου -38,26%

Απόδοση από 1/1 -32,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων -23,71%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,61 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,585 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 174,9 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Τράπεζας Αττικής έκλεισε στα 0,191 ευρώ με άνοδο 1,60%, πραγματοποιώντας για δεύτερη μέρα αυξημένος όγκο, πάνω από τον μέσο όρο των πέντε ημερών, ολοκληρώνοντας για δεύτερη μέρα πάνω από τον μέσο όρο των πέντε ημερών, Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,30 ευρώ, και η στήριξη στα 0,16 ευρώ.

Απόδοση μηνός -51,52%

Απόδοση 3μηνου -54,20%

Απόδοση 6μηνου -56,14%

Απόδοση από 1/1 -51,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,75%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0992 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 88,10 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή του Άβακα έκλεισε στα 0,297 ευρώ με άνοδο 6,07%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των δέκα ημερών, και πραγματοποιώντας τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, απομακρυνόμενη από το πρόσφατο χαμηλό, με τους όγκους να βαίνουν αυξανόμενοι στις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αντίσταση να βρίσκεται στα 0,39 ευρώ, και την στήριξη στα 0,21 ευρώ.

Απόδοση μηνός -33,45%

Απόδοση 3μηνου -35,85%

Απόδοση 6μηνου -42,84%

Απόδοση από 1/1 -34,51%

Απόδοση 52 εβδομάδων +13,71%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,6379 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,2075 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 42,86 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή του Ικτίνου έκλεισε στα 0,681 ευρώ με άνοδο 0,15%, ολοκληρώνοντας για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση με θετικό πρόσημο, και παραμένοντας σταθερά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,85 ευρώ, και η στήριξη στα 0,59 ευρώ.

Απόδοση μηνός -39,20%

Απόδοση 3μηνου -34,14%

Απόδοση 6μηνου -45,47%

Απόδοση από 1/1 -41,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων -46,80%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,3975 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,53 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 77,85 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 0,1346 ευρώ με άνοδο 22,81%, πραγματοποιώντας για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κέρδη, και ολοκληρώνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τους όγκους να παρουσιάζονται αυξημένοι στις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,33 ευρώ, και η στήριξη στα 0,084 ευρώ.

Απόδοση μηνός -63,42%

Απόδοση 3μηνου -65,17%

Απόδοση 6μηνου -72,81%

Απόδοση από 1/1 -63,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων -70,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,581 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,085 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 21,13 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 0,372 ευρώ με άνοδο 2,34% ολοκληρώνοντας  κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αλλά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών για δεύτερη διαδοχική μέραΗ αντίσταση βρίσκεται στα 0,58 ευρώ, και η στήριξη στα 0,32 ευρώ.

Απόδοση μηνός -53,85%

Απόδοση 3μηνου -58,85%

Απόδοση 6μηνου -65,23%

Απόδοση από 1/1 -54,96%

Απόδοση 52 εβδομάδων -46,09%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,202 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,28 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 28,27 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή του Κέκρωπα έκλεισε στα 1,17 ευρώ με άνοδο 9,96%, ολοκληρώνοντας  πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, καθώς και πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον όγκο να παρουσιάζεται αυξημένος σε σχέση με τις συνεδριάσειςΗ αντίσταση βρίσκεται στα 1,37 ευρώ, και η στήριξη στα 0,90 ευρώ.

Απόδοση μηνός -38,42%

Απόδοση 3μηνου -58,95%

Απόδοση 6μηνου -69,21%

Απόδοση από 1/1 -38,74%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,90 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,87 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 23,17 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 6,60 ευρώ με άνοδο 4,76%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με τους όγκους να βαίνουν αυξανόμενοι στις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αντίσταση να βρίσκεται στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, στα 7,12 ευρώ, και η στήριξη στα 6,15 ευρώ.

Απόδοση μηνός -11,53%

Απόδοση 3μηνου -5,50%

Απόδοση 6μηνου -2,87%

Απόδοση από 1/1 -16,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων +48,56%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,46 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,2957 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 235,9 εκατ. ευρώ

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο Χ.Α.-Οι μετοχές του FTSEM που υπόσχονται διατήρηση της ανόδου

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.