Ενδιαφέρον από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Ενδιαφέρον εκδήλωσε σήμερα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των «Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων» Μελίτης και Μεγαλόπολης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σημειώθηκε στο πλαίσιο της από 08.03.2019 «Κοινής πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής δεσμευτικών προτάσεων» που δημοσιεύθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ.