Ένας τρίτος δρόμος, που όμως θα ήταν ο μοναδικός υγιής…

Ένας τρίτος δρόμος, ο οποίος όμως θα ήταν ο μοναδικός υγιής και δεν θα απαιτούσε το ξεπούλημα των πάντων, θα ήταν η εκμετάλλευση των ετησίως 5 δις € ΕΣΠΑ που δικαιούμαστε έως το 2023 – τα οποία, με τη σωστή μόχλευση, καθώς επίσης με τις ορθολογικές επενδύσεις στον ποιοτικό πρωτογενή τομέα και στη βιομηχανία, θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ μας έως και 15 δις € ετησίως (8%).

Παράλληλα η σωστή εκμετάλλευση της σημαντικότατης σημερινής μας γεωπολιτικής θέσης για χώρες όπως οι Η.Π.Α. και το Ισραήλ, των πλεονεκτημάτων μας ως μέλος της ΕΕ για κράτη όπως η Κίνα, καθώς επίσης των δυνατοτήτων μας όσον αφορά τη διέλευση των ενεργειακών αγωγών – συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών μας αποθεμάτων.

Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο προϋποθέτει μία ικανή κυβέρνηση που δεν θα σκύβει το κεφάλι, δεν θα παρακαλάει κανέναν και δεν θα υποκλίνεται στους Γερμανούς – αλλά θα έχει το θάρρος να απαιτεί, καθώς επίσης τις ικανότητες να διαπραγματεύεται σκληρά με τους πάντες, χωρίς να αποκλείει κανέναν, προς όφελος της χώρας.

BAΣΙΛΗΣ ΒΙΛΑΡΔΟΣ

ANALYST.GR
Ένας τρίτος δρόμος, ο οποίος όμως θα ήταν ο μοναδικός υγιής και δεν θα απαιτούσε το ξεπούλημα των πάντων, θα ήταν η εκμετάλλευση των ετησίως 5 δις € ΕΣΠΑ που δικαιούμ…
Print Friendly, PDF & Email