Ένας Τραπεζικός Δείκτης, βγαλμένος από τα παλιά

Μας απασχόλησε όλο το 2023. Θα μας απασχολήσει και το 2024

Ο τραπεζικός κλάδος διέλυσε πολλά χαρτοφυλάκια την τελευταία 10ετία.

Αυτό είναι αληθές υπό το πρίσμα της ολικής απαξίωσης των τραπεζικών μετοχών, καθώς επιστρατεύτηκε κάθε δυνατός τρόπος ώστε να ..καίγονται τα κεφάλαια που τοποθετούντο.

Εν πάση περιπτώσει, αυτά αποτελούν παρελθόν.

Και εδώ και πολλούς μήνες, τα τραπεζόχαρτα έχουν ξαναπάρει τον ρόλο που τους αξίζει, εκείνον του κινητήριου μοχλού στο ταμπλό.

Αυτό αφορά τόσο στη στάθμισή τους λόγω κεφ/σης και εμπορευσιμότητας, όσο και στην ψυχολογία των εμπλεκομένων.

Εξάλλου, στις δικαιολογητικές εκθέσεις των Οίκων Αξιολόγησης που μάς έδωσαν την επενδυτική βαθμίδα, υπήρξε ειδική μνεία για το τραπεζικό σύστημα. Το οποίο κατά γενική ομολογία είναι πλέον θωρακισμένο και έτοιμο για νέες περιπέτειες.

Προς το παρόν, τα δεδομένα οδηγούν σε ένα ισχυρό 2024 για τον τραπεζικό κλάδο.

Η δικαιολογητική βάση εδράζεται επί 3 πυλώνων: την πρότερη -προεξοφλητική, έως έναν βαθμό- πορεία των μετοχών του, τα αναμενόμενα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών και τη συγκυρία της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, άρα και της εκ νέου τοποθέτησης θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Εξάλλου, η εν εξελίξει διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ έχει επιβεβαιώσει τα παραπάνω, με την ευρεία αποδοχή στο placement της ΕΤΕ και τη συνεργασία-σταθμός της ΑΛΦΑ με τη Unicredit.

Διαγραμματικά, τα λόγια είναι περιττά.

Και πέραν από τη θετική απόδοση, η ποιότητα ήταν εκείνη που έθεσε τα θεμέλια για συνέχιση, καθώς η ανθεκτικότητα ήταν παρούσα σε κάθε δύσκολη συγκυρία.

Προς το παρόν, ο ΔΤΡ προσπερνά την κορυφή του Ιουλίου 2017, ευρισκόμενος σε υπεραγορασμένη ζώνη με μεγάλα περιθώρια ανόδου.

Ο μακρινός (;) στόχος είναι η ζώνη των 1400 μονάδων, με πρώτη στάση τις 1280 και στήριξη τις 1110-1120.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.