Ένας εν εξελίξει, αλλά κοιμώμενος γίγαντας της βιομηχανίας μας

HΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: 

Σίγουρα πολυδαίδαλος ο όμιλος, έχοντας λίγους πιστούς επενδυτές.

Η εταιρία ουσιαστικά έχει επενδύσει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό τον διπλασιασμό της παραγωγής της.

Πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία του καινούργιου έλαστρου αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό θα σημάνει και την είσοδο της στους μεγάλους παίκτες παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια.

Στην παρούσα φάση το free float είναι πολύ μικρό με τον όμιλο σίγουρα να θελήσει να το μεγαλώσει σε δεύτερο χρόνο αλλά σε αποτιμήσεις που πιστεύει ότι αξίζει.

Τεχνικά το 1,25-1,27 είναι αντίσταση με το stop στην παρούσα στο 1,2940. Το 1,15 και 1,11 είναι σημαντικές στηρίξεις.

Θυμίζουμε το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της είναι στο εξωτερικό, με το μόνο πιθανό αγκάθι την αγορά των ΗΠΑ και τους δασμούς που θέλει να επιβάλει ο Τραμπ.