Ένα μικρό εγγυοδοτικό προϊόν για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

«Στον άμεσο σχεδιασμό μας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι η δημιουργία ενός μικρού εγγυοδοτικού προϊόντος, προκειμένου οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

«Με τραπεζική μόχλευση, ο συνολικός προϋπολογισμός του θα ανέλθει στα 450 εκατ. ευρώ, θα αφορά σε εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκότερους όρους και μέγιστο δάνειο τις 50.000 ευρώ. Ακολουθούν ευέλικτα και έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς» διευκρινίζει στην ανάρτησή του ο υφυποργός και συνεχίζει: «Αξίζει να υπογραμμίσουμε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που καταφέραμε να διαδραματίζει σήμερα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, γεγονός που επισημάνθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 8η έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Ενδεικτικά, σημειώνεται σε αυτήν ότι οι κρατικές εγγυήσεις της τράπεζας οδήγησαν σε αύξηση 8,3% του ρυθμού των χορηγήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, ένα ποσοστό αύξησης που είχε να επιτευχθεί από τα μέσα του 2009».

Ακόμη ο υφυπουργός αναφέρει: «Η πολύ στενή συνεργασία μας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, επιτελεί ένα σπουδαίο έργο στο κομμάτι της χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων σε γρήγορα αναπτυσσόμενες και καινοτόμους επιχειρήσεις. Θα συνεχιστεί και μαζί θα στηρίζουμε απαρεγκλίτως την ελληνική επιχειρηματικότητα όχι μόνο για να σταθεί όρθια σήμερα αλλά και για να μετεξελιχθεί, όπως της αξίζει και μπορεί, σε πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική».