Εμφανής η αδυναμία ανόδου στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, και ΜΠΕΛΑ

Εμφανής η αδυναμία ανόδου στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, και ΜΠΕΛΑ

Αναμενόμενη και σήμερα η αντίδραση του γενικού δείκτηκαθώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, αλλά και την πτωτική του τάση η οποία αναμένεται να τον οδηγήσει στην στήριξη των 536 μονάδων (γραμμή ΓΔ), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 609 μονάδες (γραμμή ΑΒ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,71 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,62 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρήθηκε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.462 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.307 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ενισχύθηκαν στο τέλος τα κέρδη για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρήθηκε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 3,68 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,34 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα παρουσίασε για ακόμη μία συνεδρίαση ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 262 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,62 εκατ. τεμάχια έναντι 19,68 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 2,55 ευρώ με πτώση 3,41%, ολοκληρώνοντας και σήμερα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,19 ευρώ και η στήριξη στα 2,39 ευρώ, με την μετοχή να αναμένεται να αντιδράσει ανοδικά στις επόμενες συνεδριάσεις έπειτα από την πίεση των τελευταίων συνεδριάσεων. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 82,61 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -12,67%

Απόδοση 3μηνου -28,17%

Απόδοση 6μηνου -56,63%

Απόδοση από 1/1 -69,64%

Απόδοση 52 εβδομάδων -68,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,08 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,555 ευρώ

Καθαρή Θέση 130,0 εκατ. ευρώ

BV 1,82

P/BV 1,40

Ξένα/Ιδία 1,61

ROE 122,12%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,54%

Κεφαλαιοποίηση 182,1 εκατ. ευρώ


Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,0 ευρώ με άνοδο 1,08%, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,62 ευρώ και η στήριξη στα 6,27 ευρώ, με τους αυξημένους όγκους στις τελευταίες συνεδριάσεις να υποδηλώνουν συνέχιση της πτωτικής πορείας της μετοχήςΜ.Ο όγκου 30 ημερών 562,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -12,61%

Απόδοση 3μηνου -8,26%

Απόδοση 6μηνου -14,63%

Απόδοση από 1/1 -39,60%

Απόδοση 52 εβδομάδων -29,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,66 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ

Καθαρή Θέση 501,5 εκατ. ευρώ

BV 1,47

P/BV 4,76

Ξένα/Ιδία 1,15

ROE 4,07%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,5%

Κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ


Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 12,29 ευρώ με άνοδο 2,42%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,51 ευρώ και η στήριξη στα 11,19 ευρώ, με τους αυξημένους όγκους στις τελευταίες συνεδριάσεις να προμηνύουν διατήρηση της πτωτικής της τάσης. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 240,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,71%

Απόδοση 3μηνου -26,01%

Απόδοση 6μηνου -14%

Απόδοση από 1/1 -33,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων -29,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,94 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,18 δισ. ευρώ

BV 8,7

P/BV 1,41

Ξένα/Ιδία –

ROE 4,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,05%

Κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,214με πτώση 4,67%, και του δεκαετούς στο 0,921με πτώση 2,23%.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

 

 

 

Στο ημερήσιο διάγραμμα, οι δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq παρέμειναν με σήμα strong sell, καθώς και οι δείκτες DAX 30FTSE 100, και CAC 40 διατήρησαν το σήμα τους σε strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.