ΕΛΒΕ: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία “ΕΛΒΕ ΑΕ”, ανακοινώνει για το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 ως ακολούθως: την επιστροφή κεφαλαίου 0,25€ ανα μετοχή με ημερομηνία καταβολής 7/12/2020 (record date 1/12/2020) και ημερομηνία αποκοπής 30/11/2020.