ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τι μας έδειξε ο ισολογισμός χρήσης 2020

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τι μας έδειξε ο ισολογισμός χρήσης 2020

Πορεύθηκε σταθερά παρουσιάζοντας οριακή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 0,8% για το 2020 παρά την ύφεση που έπληξε το σύνολο της Ευρωζώνης κατά 6,8%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 2.028,6 εκ. ευρώ έναντι 2.044,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

 • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκ. ευρώ έναντι 41,9 εκ. ευρώ για τη χρήση 2019, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, τη σχετικά μικρή πτώση των όγκων πωλήσεων και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκ. ευρώ ή 0,0758 ευρώ ανά μετοχή έναντι 41,3 εκ. ευρώ ή 0,1101 ευρώ ανά μετοχή το 2019.
 • ΤΑ (adjusted) EBITDA στα 136 εκ. ευρώ έναντι 140 εκ. ευρώ για το 2019.

Το 2020 ανήκει πλέον στο παρελθόν και το 2021 υπόσχεται συγκινήσεις… Εξυπακούεται ότι θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση… 

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ:  2,0300 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 2,0360
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  764 εκατ. ευρώ 
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ:  761,7 εκατ. ευρώ 
 • ΣΧΕΣΗ P/BV:  0,997
 • EBITDA: 136 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 656,85 εκατ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 33,84
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  623 εκατ. ευρώ 
 • ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA:  4,8
 • ΣΧΕΣΗ EV/EBIBTA:  10,2
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές κατά 28,87 εκατ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  0,86
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  –
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ:  11,76 εκατ. ευρώ 
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 2829 άτομα