ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκτακτη γενική συνέλευση για μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές

Την μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές καλούνται να συζητήσουν οι μέτοχοι της Ελβαλχαλκορ στην έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία προσκλήθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας για τις 30 Σεπτέμβρη.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί “στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ, στο ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Μετατροπή των ανωνύμων και αύλων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας.

2. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την
εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Διάφορες ανακοινώσεις”.