Ελτον: Στις 24 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Αυλώνας Αττικής, 27 Απριλίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε συνέχεια της από 15.04.2022 ανακοίνωσης για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση σχετικά με την ημερομηνία για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα γίνει την Τρίτη 24 Μαΐου 2022.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022