Έλτον: Στην αγορά 6.350 μετοχών προχώρησε ο Νέστορας Παπαθανασίου

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ” ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 , ότι ο κος Νέστορας Παπαθανασίου, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 24/01/2023 σε αγορά 6.350 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 13.847,00 ευρώ. (Μέση τιμή : 2,18 ευρώ)