ΕΛΣΤΑΤ: Εκτίναξη 27,2% στις τιμές εισαγωγών της βιομηχανίας τον Φεβρουάριο

Άλμα 27,2% σημείωσε ο γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020 είχε σημειωθεί αύξηση 6,3%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021.

Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 25,3% έναντι μείωσης 11,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσια ανάλυση

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 27,2%, τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 39,3%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 6,3%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 27,2% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών:

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ