ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο

Aύξηση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, στην επιφάνεια και στον όγκο έδειξαν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ:

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτική – δημόσια), κατά τον μήνα Ιούλιο 2023, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.423 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 612.421 m2 επιφάνειας και 3.112.259 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2023 ανήλθαν σε 2.402 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 584.886 m2 επιφάνειας και 2.965.898 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 16,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 18,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2023, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 27.535 m2 επιφάνειας και 146.361 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2023, είναι 4,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2022 έως τον Ιούλιο 2023, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτική – δημόσια) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 26.712 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.031.589 m2 επιφάνειας και 27.457.268 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 11,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 8,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,9% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 10,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 8,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,6%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 11,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2022.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 11,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022.