ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 9% για την οικοδομική δραστηριότητα στο εννεάμηνο 2023

Αύξηση 9% σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα στο εννεάμηνο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.287 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 524.572m2 επιφάνειας και 2.248.140 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 6,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,αύξηση κατά 24,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 25,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανήλθαν σε 2.269 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 522.534 m2 επιφάνειας και 2.239.885 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 6,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 26,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 27,6% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.038 m2 επιφάνειας και 8.255 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, είναι 0,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2022 έως τον Σεπτέμβριο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 26.778 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.091.853 m2 επιφάνειας και 28.175.766 m3όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,7% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,4% στηνεπιφάνεια και αύξηση κατά 14,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022(Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τηνανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 13,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,4% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2022. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,1% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 13,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδοΙανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022.