ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος ο τζίρος στην ελληνική βιομηχανία τον Αύγουστο

Άλμα 31,6% σημείωσε τον Αύγουστο ο γενικός δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, καθώς η οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019 ο δείκτης εμφανίζει μείωση 14,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε μείωση 17,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, παρουσίασε αύξηση 10,1%, έναντι μείωσης 9,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2020

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 31,6% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
Αύξηση κατά 31,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

Αύξηση κατά 13,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
Αύξηση κατά 38,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Αύξηση κατά 28,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2020

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 28,2% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 28,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων.

Μείωση κατά 14,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2020 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 38,1% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
Αύξηση κατά 38,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων.

Αύξηση κατά 32,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
Αύξηση κατά 50,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Αύξηση κατά 15,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2021 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 17,1% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
Μείωση κατά 17,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

Μείωση κατά 4,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
Μείωση κατά 22,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Μείωση κατά 13,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς