ΕΛΠΕ: Τι απαντούν για τα σενάρια ίδρυσης εταιρείας holding

Σε διευκρινίσεις για τα σενάρια περί εταιρικής αναδιάρθρωσης και ίδρυσης εταιρείας holding προέβη ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, κατόπιν σχετικής ερώτησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

«Εξετάζονται εναλλακτικά σχέδια για τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και εταιρικής δομής μεταξύ των νομικών προσώπων/θυγατρικών του Ομίλου. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η διοίκηση, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διευκρινίζει πάντως, ότι θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προχωρήσει στην επικαιροποίηση του στρατηγικού του προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που επηρεάζουν την Ελληνική και τη διεθνή ενεργειακή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνονται και εξειδικεύονται οι στόχοι σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) καθώς και το επενδυτικό πρόγραμμα προς τις κατευθύνσεις αυτές.

Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σε συμμόρφωση προς το Ν. 4706/2020, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικά σχέδια για τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και εταιρικής δομής μεταξύ των νομικών προσώπων/θυγατρικών του Ομίλου. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης προς το Ν. 4706/2020 τελούν υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την 20η Μαΐου 2021.

Για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της παραπάνω συνέλευσης, η Εταιρεία έχει προβεί εμπροθέσμως σε όλες τις προβλεπόμενες ανακοινώσεις/ενημερώσεις και το υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της εταιρείας (https://www.helpe.gr/investor-relations/shareholdersmeetings/extraordinary-general-meeting/).