ΕΛΠΕ: O σχεδιασμός για τον δομικό μετασχηματισμό – Οι αντιδράσεις και τα επόμενα βήματα

Εταιρεία Holding, στην οποία θα περάσει το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της ΕΛΠΕ και θα έχει υπό την «ομπρέλα» της τη σημερινή εταιρεία, τις υφιστάμενες θυγατρικές, καθώς και μία νέα «πράσινη» εταιρεία, με διακριτούς τίτλους στην επωνυμία τους, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης τους σχεδιάζει η διοίκηση των ΕΛΠΕ πυροδοτώντας αντιδράσεις.

Μεταξύ των αλλαγών που φέρνει  ο μετασχηματισμός του ομίλου, είναι η αλλαγή του Καταστατικού που φέρνει αλλαγή του αριθμού των μελών του ΔΣ από 13 σε 11 χωρίς πλέον εκπροσώπηση των εργαζομένων, αλλά και αλλαγές στο μάνατζμεντ καθώς θα καταργηθεί το δικαίωμα του  Δημοσίου να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.

Έως σήμερα το Δημόσιο όριζε τα 7 από τα 13 μέλη του Δ.Σ. του ομίλου και από 2 τοποθετούσαν ο ιδιώτης μέτοχος (Paneuropean), οι εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας και εκείνοι των εργαζομένων. Το καθεστώς αυτό τελειώνει μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Στο εξής, η εκλογή των μελών της διοίκησης περνά αποκλειστικά στα χέρια των μετόχων, δηλαδή της Paneuropean του ομίλου Λάτση, που ελέγχει το 47%, του Δημοσίου (35,5%), των θεσμικών (περίπου 9%) και των μικρομετόχων (επίσης κοντά στο 9%), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για πρόσωπα σε θέσεις -κλειδιά.

Όπως παραδέχθηκε δε  κατά την παρουσίαση, η διοίκηση, η νέα δομή προσφέρει ευελιξία σε συγχωνεύσεις, εξαγορές καθώς και τις πωλήσεις θυγατρικών.

Στο νέο, μικρότερο, Δ.Σ. δεν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, γιατί με βάση τις αλλαγές στο καταστατικό, θεωρείται ότι αυτό δεν συνάδει με τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών του.

Οι εργαζόμενοι χθες κήρυξαν δύο προειδοποιητικές 24ωρες απεργίες στα Πετρέλαια για τις 14 και 20 Μαΐου, και ξεκινούν περιφερειακές συνελεύσεις σε όλους τους χώρους και τις μονάδες του Ομίλου.

Στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει προσχεδιασμένο έγκλημα την απεμπόληση του ορισμού διοίκησης από το Δημόσιο και επισημαίνει ότι με τις δρομολογούμενες αλλαγές στο καταστατικό ο μεγαλομέτοχος- δηλαδή η Paneuropean του Ομίλου Λάτση που κατέχει σήμερα το 47% των μετοχών- καθίσταται κυρίαρχος στον σχεδιασμό, στη στρατηγική, στις προμήθειες και στις επιλογές αγορών του Ομίλου και υποστηρίζουν ότι «η απόφαση αποτελεί πολιτικό και οικονομικό έγκλημα προς τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη όσοι την αποφασίσουν και την υλοποιήσουν».

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν την Μεγάλη Πέμπτη από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ και πρόκειται να συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση του ομίλου στις 20 Μαΐου.