ΕΛΠΕ: Έγκριση προτεινόμενων τροποποιήσεων για τις εγγυημένες ομολογίες

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΣΟΥ 599.900.000 ΕΥΡΩ ΛΗΞΕΩΣ 2024.

Notice of Meeting Results_ΑΤΗΕΧ Announcement GR_final