ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση για τις επιπτώσεις της πανδημίας

Συμπληρωματική πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη Γ’ τριμήνου 2020 (επιπτώσεις COVID-19)

Ανακοίνωση 15.12.20