ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ