Ελληνικό: Μία ακόμη αίτηση ακύρωσης απέρριψε το ΣτΕ

Την αίτηση ακύρωσης κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που έχει εγκρίνει τις πολεοδομικές μελέτες και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους του έργου ανάπλασης στο Ελληνικό απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την απόφαση αρ2775/2020), της ολομέλειας του ΣτΕ επισφραγίζεται η νομιμότητα και το κύρος των πολεοδομικών μελετών και υλοποιείται ένα ακόμα από τα τελευταία βήματα για ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που σχετίζετονται με την έναρξη της επένδυσης, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Το ΣτΕ με την απόφαση του απέρριψε τους ισχυρισμούς περί δήθεν μεταβίβασης των κοινόχρηστων χώρων στη διοίκηση και διαχείριση ιδιωτικών φορέων, καθώς η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ουδέποτε θα αποκτήσει κυριότητα σε κοινόχρηστους χώρους, ο δε Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων κατά το νόμο διοικείται κατά πλειοψηφία από τους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου.

Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμο και τον ισχυρισμό ότι η θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα και τις δραστηριότητες, μετά την ΚΥΑ, συνιστά τροποποίηση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών.

Σημειώνεται τέλος, ότι το ΣτΕ έκρινε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πληροί όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία, ενώ απέρριψε ως αβάσιμους ισχυρισμούς για παραβίαση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αίτηση ακύρωσης συγκαταλέγεται σε αντίστοιχες αιτήσεις που έχουν απορριφθεί από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας.