Ελληνική Τράπεζα: Στα 17,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά τη φορολογία το α’ εξάμηνο

Στα €17,7 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Ελληνικής Τράπεζας για την 1η εξαμηνία 2020, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Παράλληλα, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 19,8% και ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,2%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

Η τράπεζα κατέγραψε επίσης σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 19,5% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 3,5% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Δήλωση Προσωρινού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου: Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.

Βασική μας προτεραιότητα όλο αυτό το διάστημα ήταν η προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών μας, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε τη διευρυμένη πελατειακή μας βάση. Από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης θέσαμε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,2% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 487%) είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας σε αυτές τις άνευ προηγουμένου δύσκολες στιγμές. Κατά την 1η Εξαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στα €439 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην αναστολή των δόσεων για περίπου από 21 χιλιάδες πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισεκατομμύρια, ενώ η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης.

Ακολούθως της αποχώρησης του πρώην Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας κ. Ιωάννη Μάτση θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες μας ότι για εμάς στην Ελληνική Τράπεζα οι εργασίες συνεχίζονται “ως συνήθως”, δίνοντας έμφαση στη Σταθερότητα, στη Συνοχή και στην Ανθεκτικότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στρατηγικούς μας στόχους και στη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία και τη δέσμευσή τους σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης τους. Τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία ευέλικτη και κερδοφόρα τράπεζα.

Άλλα βασικά στοιχεία:
Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία 2020 στα €140,5 εκατ.

Κέρδος πριν τη φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 στα €22,3 εκατ.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €439,4 εκατ.

Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 58,3% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 30 Ιουνίου 2020

Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε στο 66%
Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 487%
Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,1%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.