ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α
Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX
Ημερομηνία συναλλαγής
Είδος συναλ.
Ποσότητα
Χρηματοπιστωτικό μέσο
Συνολική αξία (ευρώ)
1
11.03.2024
08.03.2024
Αγορά
5.068
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
28.245,11
2
11.03.2024
08.03.2024
Πώληση
3.268
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
18.264,45
3
11.03.2024
08.03.2024
Πώληση
18
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
10.170,00
4
12.03.2024
11.03.2024
Αγορά
9.627
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
52.182,52
5
12.03.2024
11.03.2024
Πώληση
4.327
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
23.576,57
6
12.03.2024
11.03.2024
Αγορά
536
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
295.056,00
7
12.03.2024
11.03.2024
Πώληση
589
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
328.765,00
8
13.03.2024
12.03.2024
Αγορά
3.369
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
17.913,25
9
13.03.2024
12.03.2024
Πώληση
6.031
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
32.081,71
10
13.03.2024
12.03.2024
Αγορά
657
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
348.433,00
11
13.03.2024
12.03.2024
Πώληση
628
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
338.159,40

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΕΧΑΕ