Ελλάκτωρ: Προς πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει μέσω private placement

Σε πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου, θα προβεί η διοίκηση της “Ελλάκτωρ”, κατ’ εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η εν λόγω πώληση ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εντός του χρονικού διαστήματος από 13.08.2019 έως 14.08.2019.

Η εταιρεία, ανακοίνωσε χθες την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιουλίου.

Print Friendly, PDF & Email