Ελλάκτωρ: Πως θα διατεθούν τα 120,5 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ – Στο 42,30% το ποσοστό της Reggeborgh

Στις 13 Αυγούστου με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, με την παραδοχή ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν με βάση τις δηλώσεις τους στην ΑΜΚ, τα ποσοστά τους μετά την αύξηση θα διαμορφωθούν ως εξής:

  • Reggeborgh Invest B.V. από το 27,34% το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα ανέλθει στο 42,30%.
  • Greenhill Investments Limited από το 25,58% το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα υποχωρήσει στο 20,32%.
  • ATLAS N.V. από το 9,80% το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα ανέλθει στο 7,78%.
  • Λοιποί Μέτοχοι το ποσοστό μετά την ΑΜΚ θα ανέλθει από το 37,28% στο 29,60%.

Ως προς την αξιοποίηση των κεφαλαίων, βάσει των όσων αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ, εάν αφαιρεθεί ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενα έξοδα, απομένουν 118,9 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν για τη θυγατρική Άκτωρ και για νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, 98,6 εκατ. ευρώ από τα 118,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη συμμετοχή της Ελλάκτωρ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, Άκτωρ, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης

Επίσης, με 20,3 εκατ. θα χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.

Οπως ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ευθύμης Μπουλούτας, η διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ προσδοκά σε σημαντικά οφέλη από την αύξηση κεφαλαίου, καθώς μέσω αυτής αναμένεται να αναβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου. «Ηδη έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις με τις τράπεζες και εκτιμούμε ότι θα υπάρξει μια συνολική βελτίωση των όρων του δανεισμού της ‘‘Ακτωρ’’ και του ομίλου. Επίσης, σημαντική θα είναι και η μείωση του κόστους έκδοσης εγγυητικών επιστολών», σημείωσε ο κ. Μπουλούτας.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική θέση του ομίλου, επισημαίνεται πως η διοίκηση θεωρεί ότι ο όμιλος έχει επαρκείς πόρους για να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει το χρέος για τους επόμενους 12 μήνες. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου Κατασκευής την 31.12.2020 ήταν 1,627 δισ., εκ των οποίων 1,058 δισ. αφορούν έργα στο εξωτερικό.