Ελλάκτωρ: Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

GROUP RESULTS 2021 PRESENTATION