Ελλάκτωρ: Παραιτήθηκαν οι Δ. Καλλιτσάντσης και Μ. Κατούνας από το διοικητικό συμβούλιο

Η διοίκηση της Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ.κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος και Μιχαήλ Κατούνας, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, υπέβαλαν την παραίτησή τους από το εν λόγω όργανο διοίκησης.

Σε δεύτερη ανακοίνωση, «σε απάντηση του από 30.12.2020 ερωτήματος της Ε.Κ., σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο περί παραιτήσεως μελών του Δ.Σ. της εταιρείας», διέψευσε «τα διαλαμβανόμενα στα σχετικά δημοσιεύματα, που αναφέρονται στην παραίτηση και άλλων μελών του Δ.Σ.» πλην των παραπάνω.

Κατόπιν τούτων, η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας έχει ως εξής:

  1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,
  3. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  4. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  5. Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  6. Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
  7. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τέλος ενημερώνει «ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα συνέλθει, το συντομότερο δυνατόν, για τυχόν αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του και ανασυγκρότησή του, και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του».