Ελλάκτωρ: Ο Ευθύμιος Μπουλούτας νέος Διευθύνων Σύμβουλος – Παραιτήθηκε ο Α. Ξενόφος

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ο Αριστείδης Ξενόφος, ο οποίος πλέον αποτελεί μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο της εταιρείας, με αποτέλεσμα νέος επικεφαλής του Ομίλου να οριστεί ο Ευθύμιος Μπουλούτας.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέχρι πρότινος CEO παραιτήθηκε από τη θέση του και στη συνέχεια εξελέγη ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου.

Από την πλευρά του, ο Ευθύμιος Μπουλούτας, αφού εξελέγη ως εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση του πρώην μέλους Δημήτρη Κονδύλη, τοποθετήθηκε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο κ. Μπουλούτας διαθέτει 30ετη εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών και εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πτυχίου Masters στο Πανεπιστήμιο Stanford και διδακτορικού τίτλου στο ΜΙΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ξενόφος ανέλαβε καθήκοντα CEO στις αρχές του 2021, αποτελώντας πρόταση του ολλανδικού fund Reggeborgh.

Ο νέος επικεφαλής, Ευθύμιος Μπουλούτας, καλείται πρώτα και κύρια να διεκπεραιώσει με επιτυχία την δρομολογούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, την οποία έχουν ήδη εγκρίνει οι μέτοχοι του Ομίλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, εξέλεξε ως Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα στον οποίον ανέθεσε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ν. 3016/2002 και 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως ισχύουν, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ανακοινώνει:

α) την παραίτηση του κ. Δημητρίου Κονδύλη από την ιδιότητά του ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β) την παραίτηση του κ. Αριστείδη Ξενόφου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και

γ) την εκλογή του κ. Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Κονδύλη.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 21.05.2021 συνεδρίασή του, ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα ως το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και εν συνεχεία ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
  4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος και
  5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Ε. Μπουλούτας διαθέτει 30ετη εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα, εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών και εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, πτυχίου Masters από το πανεπιστήμιο Stanford και διδακτορικού τίτλου Ph.D. από το ΜΙΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον κ. Α. Ξενόφο για την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη και οργάνωση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Η παραμονή του κ. Α. Ξενόφου ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε νέο μη εκτελεστικό ρόλο αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.