Ελλάκτωρ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:

Ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, στις 13/07/2018 προέβη σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολικής αξίας 204.044,98 Ευρώ.

Η ανωτέρω συναλλαγή μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.