Ελλάκτωρ : Επιβεβαιώνει την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από Greenhill

Σήμερα θα συζητηθεί το αίτημα προσωρινής διαταγής  κατά της Ελλάκτωρ την οποία κατέθεσε η Greenhill, όπως γνωστοποιεί η εταιρεία

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θεωρεί ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 20.04.2021,  η  μέτοχος  «GREENHILL  INVESTEMENTS  LIMITED»,  κατέθεσε  ενώπιον  του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  με  αυτοτελές  αίτημα  προσωρινής διαταγής κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η αιτούσα ζητά με την ένδικη αίτηση να ανασταλούν οι αποφάσεις της από 27.01.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eταιρίας μας, με τις οποίες ανακλήθηκε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρίας και η προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου και εξελέγη το νυν Διοικητικό Συμβούλιο και η νυν  Επιτροπή Ελέγχου αντιστοίχως,  καθώς  και  την  αναστολή  της  από  12.03.2021  απόφασης  του  Διοικητικού Συμβουλίου  της  εταιρείας  με  την  οποίαν  αποφάσισε  τη  σύγκληση  Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης,  κατόπιν  του  από  25.02.2021  αιτήματος  της  μετόχου  Greenhill  Investments Limited. Σημειώνεται ότι η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Πέμπτη 22.04.2021 .

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη.

Η συζήτηση για το αίτημα προσωρινής διαταγής έχει οριστεί για την Τετάρτη 21.04.2021 και ώρα 12:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.