Ελλάκτωρ – Αποτελέσματα χρήσης 2019: Αναλυτικοί πίνακες με τα Σημεία-Κλειδιά ενός ισολογισμού

ΣΧΟΛΙΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ άλλα αύριο