Ελλάκτωρ: Απαντήσεις σε επιστολές- ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.

Σε απάντηση του  από 22.12.2020 ερωτήματος της Ε.Κ. (επιστολή με αριθμ. Πρωτ. 2762/22.12.2020), σχετικά με δημοσίευμα τύπου στις 21.12.2020 με τίτλο “Παγκόσμια Τράπεζα: Στη “μαύρη λίστα” η Άκτωρ για διαφθορά”, παραθέτουμε τα εξής προς διευκρίνηση των διαλαμβανομένων στο σχετικό δημοσίευμα:

Με απόφασή της (δημοσιοποιημένο κείμενο) η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλε, κατόπιν έρευνας που είχε ξεκινήσει από το έτος 2017, στην ΑΚΤΩΡ τη μη επιλεξιμότητας από κάθε έργο που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα για 15 μήνες  και όχι για δύο έτη όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Αντίστοιχος περιορισμός,  επιβλήθηκε και στα λοιπά μέλη της Κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε η ΑΚΤΩΡ,  με προγενέστερες αποφάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κατόπιν συμβιβασμού που συνήψαν αυτά  για άλλα χρονικά διαστήματα. Η ως άνω Κοινοπραξία έχει αναλάβει έργο βιολογικού καθαρισμού στην Κολομβία το έτος 2016.  O ανωτέρω περιορισμός  επιβλήθηκε, σύμφωνα με την απόφαση λόγω αποδιδόμενης παραβίασης εκ μέρους των μελών της Κοινοπραξίας των κανόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας και όχι λόγω παραβίασης κανόνων της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή τοπικής νομοθεσίας, τα όσα δε αναφέρονται στο δημοσίευμα σε σχέση με τις κατηγορίες (περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) είναι απολύτως ανακριβή.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι ό Όμιλος όπως ήδη έχει δημοσιοποιήσει σε προγενέστερες παρουσιάσεις του, ιδίως στον τομέα κατασκευής έχει αποφασίσει και πλέον εστιάζει γεωγραφικά στην ανάληψη έργων κυρίως στην  Ελλάδα και τη Ρουμανία με επιλεκτική προσέγγιση ως προς την ελαχιστοποίηση του ρίσκου που αναλαμβάνει.

Απαντηση σε ερωτημα της ΕΚ 22 12 2020