Ελλάκτωρ: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 22 Απριλίου

Σε αναβολή οδηγείται η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, μετά από αίτημα της μετόχου Pemanoaro (συμφερόντων της οικογένειας Καλιτσάντση), αν και προηγουμένως το ίδιο αίτημα έθεσε και η μέτοχος Greenhill Investments Limited, η οποία συμμετείχε μόνον με μέρος των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελλάκτωρ  Γ. Μυλωνογιάννης ανάφερε πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ η Greenhill Investment Limited ελέγχει  δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν μόνο σε 3,33 εκατ. μετοχές.

Τα δικαιώματα ψήφου για τις υπόλοιπες μετοχές που ελέγχει (39,647 εκατ. μετοχές ή 18,5% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ) έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΧΑΕ,  ως ενέχυρο έναντι δανείου στην εταιρεία Aiolos Investor.

Παρά την ένσταση της πλευράς Greenhill, το αίτημα συμμετοχής δεν έγινε δεκτό.

Η γενική συνέλευση αναβάλλεται για τις 22 Απριλίου 2021.