Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Στρατηγική συμφωνία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την ΕDP Renewables για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων 900ΜW

Ανακοίνωση σημαντικου γεγονοτος Στρατηγική Συνεργασία ΕΛΛΑΚΤΩΡ-EDP Renewables