Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

“ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ”

(η “Εταιρεία”)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση