Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 – Ημερομηνία διεξαγωγής ΤΓΣ 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η “Εταιρεία”), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε συνέχεια της από 29.03.2021 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θα είναι η 22α  Ιουνίου 2021.