Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (εφεξής η “Εταιρεία”), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος και Μιχαήλ Κατούνας, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, υπέβαλαν την παραίτησή τους από το εν λόγω όργανο διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσής του το συντομότερο δυνατόν.

Ανακοινωση παραιτησης μελών ΔΣ