Ελλάκτωρ: 489 εκατ. ευρώ σε αιολικά πάρκα – Τα οφέλη της μεγάλης επένδυσης με την EDPR

Το πρώτο κοινό έργο της συμφωνίας της Ελλάκτωρ με την πορτογαλική EDPR στην αγορά των ΑΠΕ, ενεργοποιούν οι δύο εταιρείες με την ανάπτυξη του αιολικού πάρκου δυναμικότητας 470,4 MW στην Εύβοια.

Το μέγα-πρότζεκτ συνολικού ύψους 489 εκατ. ευρώ, το οποίο πρόσφατα εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις, αποτελεί μια επένδυση που θα υλοποιηθεί στην Κεντρική και Νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στους Δήμους Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου.

Εναρμονίζεται πλήρως με την εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα και αποτελεί μια σημαντική διεθνή συμμαχία με την EDPR EUROPE S.L., που είναι ο επενδυτικός βραχίονας της EDP Renewables S.A. για έργα στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής ενέργειας παγκοσμίως και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με την Ελλάκτωρ για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση χαρτοφυλακίου νέων αιολικών πάρκων ισχύος 900ΜW, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Με την ολοκλήρωσή του πάρκου, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα τόσο στο σκέλος των περιβαλλοντικών παραμέτρων, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όσο και για οικονομικούς λόγους, λόγω της αυξητικής πορείας των τιμών των εκπομπών ρύπων.

Επιπλέον, η μετάβαση από τον λιγνίτη γίνεται εφικτή και θα μπορέσει να υποστηριχθεί λόγω του ισχυρού δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτει η Ελλάδα, οι οποίες θα αποτελούν το βασικό εθνικό ενεργειακό μας πόρο, με στόχο να έχουν μερίδιο συμμετοχής 50% ήδη από το 2025.

Υπολογίζεται ότι με τη λειτουργία του πάρκου αποφεύγονται ετησίως εκπομπές 1.219.750 ρύπων.

Η πραγματοποίηση του έργου, το οποίο ισοδυναμεί με περίπου το 5% του συνόλου των προβλεπόμενων από το ΕΣΕΚ επενδύσεων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή, θα έχει σημαντικά οφέλη και για την τοπική οικονομία.

Σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται 635 εκ. ευρώ εγχώρια προστιθέμενη αξία στην 20ετία λειτουργίας των έργων (δηλαδή περίπου 32 εκ. ευρώ ανά έτος).

Η επένδυση αναμένεται επίσης να δημιουργήσει 182 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στα μεγέθη αυτά δεν συνυπολογίζονται τα συμπληρωματικά οφέλη στην απασχόληση που θα προκύψουν από τις ανάγκες υποστήριξης των νέων πυρήνων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Πρόκειται ως επί το πλείστον για νεαρό πληθυσμό εργαζομένων που θα διαχυθεί σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας.

Από τη λειτουργία του έργου, προβλέπεται επίσης ειδικό τέλος 1,7% επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια του πάρκου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα υπέρ ΟΤΑ για τα 20 έτη λειτουργίας, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για το δημόσιο, καθώς:

  • 0,3% επί της Τιμής Αναφοράς της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των έργων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πηγαίνει υπέρ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων) για τα 20 έτη λειτουργίας των έργων.
  • 1,8% επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια των έργων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΑΔΜΗΕ) για τα 20 έτη λειτουργίας των έργων.
  • Φόρος εισοδήματος 24% επί των καθαρών κερδών κατά την περίοδο ωφέλιμης ζωής των έργων.
  • Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, από τη δημιουργία των 182 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, υπολογιζόμενες συντηρητικά μόνον για τη διάρκεια των 2 ετών κατασκευής και των 20 ετών λειτουργίας της επένδυσης.