Ελινόιλ: Στις 6 Ιουλίου η ετήσια ΓΣ

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022 ως  εξής :

– Δημοσίευση ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021: Τρίτη 3 Μαΐου 2022 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Με νεότερη ανακοίνωση της η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση των κερδών της χρήσης 2021. Εφόσον αποφασισθεί η διανομή μερίσματος, στην ίδια ανακοίνωση θα δοθούν και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής.

Η ως άνω  Ετήσια Οικονομική Έκθεση  θα είναι διαθέσιμη από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elin.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www. athexgroup.gr.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω  ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Κηφισιά, 29 Απριλίου 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ