ΕΛΙΝΟΙΛ:- Ενας πολυσύνθετος και ραγδαία εξελισσόμενος όμιλος- Δύσκολο κανείς να εκτιμήσει το discount στο ταμπλό

Μέσα από μια συνεχή πορεία εξέλιξης, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει σήμερα:

– Τρείς εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ορυκτελαίων, στον Ασπρόπυργο, το Βόλο και το Πόρτο Λάγος.

– Τρία δεξαμενόπλοια για την κάλυψη των αναγκών της σε θαλάσσιες μεταφορές.

– Δύο σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας στερεών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και το Βόλο

– Στόλο ιδιόκτητων βυτιοφόρων αυτοκινήτων, που της επιτρέπει να προσφέρει τον υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης που περιμένουν οι πελάτες της

– Εγκατεστημένο πάγιο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, σε όλο το δίκτυο πρατηρίων της εταιρίας

 • Η ΕΛΙΝΟΙΛ ξεκίνησε τη συστηματική δραστηριοποίηση της στο διεθνές εμπόριο το 2013 και μέσα σε μία τριετία κατάφερε να γίνει η πρώτη σε εξαγωγές, ελληνική εταιρία εμπορίας καυσίμων.

EINAI δύσκολο κανείς να εκτιμήσει το discount με το οποίο διαπραγματεύεται/αποτιμάται η μετοχή/όμιλος της ΕΛΙΝ στο X.A  με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του στα 44,3 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία μας | ελίν

 • Πριν προχωρήσουμε αναλυτικά, να σας θυμίσουμε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εξαγορά της SILK OIL. Συγκεκριμένα έναντι του ποσού των 9 εκατ. ευρώ. Η Silk Oil με 195 εκατ. τζίρο το 2019 (ELIN 1,9 δισ.) και 400 βενζινάδικα με ζημιές και 70 εκατομμύρια δάνεια πουλήθηκε για 9 εκατομυρια.


 • Κ/φση: 44,3 εκατ., ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 55,6 εκατ. ευρώ και book value 2,3300 με απροσδιόριστη της πραγματική της αξία που σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου της και όχι μόνον (πολυσχιδής ο όμιλος) πρέπει να προσεγγίζει περί τα 90 εκατ. ευρώ μινιμουμ.
 • Σε 1,950 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του oμίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση 2019 έναντι 2,204 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας μείωση 11%.
 • Τα μικτά κέρδη του oμίλου για το 2019 ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ το 2018 και τα (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το 2018.
 • Στη χρήση 2020 Ιστορία

Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία εδώ και 60 χρόνια. Οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της, από την ίδρυσή της το 1954 μέχρι σήμερα, είναι οι εξής:

1954 – 1960
Ίδρυση της εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης & Σία», με δραστηριοποίηση στην εισαγωγή μαζούτ. Κτήση των πρώτων μεταφορικών μέσων (σλέπια και βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και των πρώτων (μισθωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης μαζούτ στην Ελευσίνα. Επίσημη αναγνώριση ως εταιρίας πετρελαίων με δικαίωμα αγοράς μαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια.

1960 – 1970
Αλλαγή επωνυμίας σε «ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε.». Επέκταση δραστηριοτήτων σε Βόρεια Ελλάδα. Ίδρυση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων καυσίμων στον Ασπρόπυργο. Αναγνώριση δικαιώματος αγοράς όλων των πετρελαιοειδών. Κατασκευή και λειτουργία πρώτων πρατηρίων καυσίμων.

1970 – 1980
Έναρξη εμπορίας λιπαντικών. Επέκταση υφιστάμενων υποδομών σε αποθηκευτικούς χώρους, πλωτά μέσα, βυτιοφόρα κλπ. Έναρξη εμπορίας στερεών καυσίμων (άνθρακας/ pet coke)

1980 – 1990
Δημιουργία εργοστασίου αποθήκευσης και επεξεργασίας Pet Coke στον Ασπρόπυργο. Αγορά πρώτου ειδικού δεξαμενόπλοιου για την εξυπηρέτηση του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων. Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης. Αγορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων στο Πόρτο Λάγος. Είσοδος στο χώρο του εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα και λιπαντικά.

1990 – 2000
Ανάπτυξη πωλήσεων λιπαντικών ναυτιλίας σε λιμάνια σε ολόκληρο τον κόσμο. Κτήση τριών νέων ιδιόκτητων δεξαμενόπλοιων για την τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων. Καθιέρωση νέας εταιρικής εικόνας και εμπορικού σήματος ελίν. Έναρξη Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Καυσίμων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος διάθεσης Βιοντήζελ από πρατήρια ελίν στη Θράκη.

2000 – 2005
Ίδρυση της ελίν Τεχνική α.τ.ε. με δραστηριοποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Πιστοποίηση «Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM. Έναρξη λειτουργίας δεύτερης υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και διανομής στερεών καυσίμων, στον Βόλο. Εισαγωγή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ανάδειξη της ΕΛΙΝΟΙΛ από το Best Workplaces Institute ανάμεσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

2006 ως σήμερα  
Ίδρυση της θυγατρικής ελίν Ναυτική, με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων. Χρονοναύλωση δύο νέων, υπερσύγχρονων δεξαμενόπλοιων, για την τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων ελίν.

Ίδρυση της ελίν Σταθμοί, με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων. Ίδρυση της ελίν Βιοκαύσιμα, της οποίας η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει το 37%.

Έναρξη λειτουργίας του υπερσύγχρονου εργοστάσιου παραγωγής βιοντήζελ της ελίν Βιοκαύσιμα στο Βόλο.

Κτήση εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Αγριά Βόλου.

Χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και την εξυπηρέτηση τρίτων.

Συνεργασία με την εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ για τον εφοδιασμό πρατηρίων ελίν με υγραέριο κίνησης.

Η Ελίν Verd λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής βιοντήζελ στην 2η ΒΙΠΕ Βόλου, με παραγωγική δυνατότητα 80,000 ΜΤ/έτος.΄Εχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποκλειστικά απόβλητα σαν πρώτη ύλη, (τηγανέλαια, ζωικά λίπη), ενώ το τελικό προϊόν είναι απεσταγμένο βιοντήζελ, που υπερκαλύπτει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχει σημαντικά καλλίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από το κλασικό βιοντήζελ. Επίσης έχoντας σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα, CO2, κατατάσσεται στην κορυφή των βιοκαυσίμων όσον αφορά το περιβαλλοντικό όφελος.

Η ελίν Ναυτική ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 με σκοπό την διαχείριση των χρονοναυλωμένων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί η ΕΛΙΝΟΙΛ για την μεταφορά καυσίμων στο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν καθώς και για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων της εταιρίας σε Βόλο και Πόρτο Λάγος.

Ακολουθώντας τις τελευταίες επιταγές τις εμπορικής ναυτιλίας, η ελίν Ναυτική καλείται να ικανοποιήσει τους ποιοτικά υψηλούς στόχους που θέτει η ΕΛΙΝΟΙΛ για τη διακίνηση καυσίμων, φροντίζοντας για την όσο δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών, τηρώντας όμως ταυτόχρονα σε απόλυτο βαθμό τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν για τις θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων.

Η ελίν Ναυτική:

 • Διαθέτει ένα στόλο πρωτοποριακού σχεδιασμού υψηλών προδιαγραφών με τρία πλοία που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2004.
 • Εφαρμόζει διαδικασίες βασισμένες στους διεθνής κώδικες ISM (International Safety Management) και ISPS (International Ship and Port Facility Security) ως εργαλέιο στη διοίκηση των πλοίων της
 • Έχει στελεχωθεί με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν τα εχέγγυα ώστε η ελίν Ναυτική να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές μεταφορικές υπηρεσίες επιτυγχάντοντας ταυτόχρονα απόλυτα ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική διακίνηση καυσίμων στις Ελληνικές θάλασσες.

 • Yλικοτεχνική Υποδομή

Μέσα από μια συνεχή πορεία εξέλιξης, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει σήμερα:

– Τρείς εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ορυκτελαίων, στον Ασπρόπυργο, το Βόλο και το Πόρτο Λάγος.

– Τρία δεξαμενόπλοια για την κάλυψη των αναγκών της σε θαλάσσιες μεταφορές.

– Δύο σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας στερεών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και το Βόλο

– Στόλο ιδιόκτητων βυτιοφόρων αυτοκινήτων, που της επιτρέπει να προσφέρει τον υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης που περιμένουν οι πελάτες της

– Εγκατεστημένο πάγιο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, σε όλο το δίκτυο πρατηρίων της εταιρίας

 • Διεθνές εμπόριο

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ξεκίνησε τη συστηματική δραστηριοποίηση της στο διεθνές εμπόριο το 2013 και μέσα σε μία τριετία κατάφερε να γίνει η πρώτη σε εξαγωγές, ελληνική εταιρία εμπορίας καυσίμων.

ελίν Σταθμοί | ελίν

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται μια σειρά από προϊόντα όπως βενζίνες, ντήζελ, μαζούτ, στερεά καύσιμα καθώς και προϊόντα που απευθύνονται σε πιο εξειδικευμένες αγορές όπως cutterstocks και feedstocks. Με τη στρατηγική της επιλογή να αποκτήσει εξαγωγικό προσανατολισμό η ΕΛΙΝΟΙΛ απέκτησε πρόσβαση σε νέες αγορές για να επεκτείνει τις δραστηριότητες της σε μια εποχή που η ελληνική αγορά δεν προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες.

 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας στο εξωτερικό πραγματοποιείται σε μια εποχή που το όνομα ΕΛΛΑΔΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δυστυχώς αμφισβητείται. Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει πλέον αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα και το κρίσιμο μέγεθος που της επιτρέπει να κάνει ακόμη μεγαλύτερα βήματα ανάπτυξης και σταδιακά να καθιερωθεί στη Διεθνή Αγορά ως ένας υπολογίσιμος παίκτης.

Στις άμεσες σχέσεις με τους πρατηριούχους και τους πελάτες κρύβεται και το μεγάλο όπλο της Ελινόιλ σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, σύμφωνα με τον κ. Αληγιζάκη. «Η επιτυχία μας προϋποθέτει ότι οι πρατηριούχοι θα ακολουθήσουν το όραμά μας», τονίζει. «Δεν θέλουμε “βενζινάδες”. Θέλουμε μικρούς επιχειρηματίες, που θα πωλούν ενέργεια, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο», σημειώνει μεταφέροντας την εικόνα του αύριο για το πρατήριο.

 • Η πρώτη εγκατάσταση φυσικού αερίου στη Θεσσαλία έχει στόχο τις πωλήσεις φυσικού αερίου σε αυτοκίνητα και την ανάπτυξη πωλήσεων σε θέρμανση και βιομηχανία, δεδομένου ότι το δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής είναι μεγάλο και διευρύνεται.

Υποστηρικτές των φιλόδοξων σχεδίων της Ελινόιλ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου είναι το εκτεταμένο δίκτυο των 620 πρατηρίων της, ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιομηχανιών, βιοτεχνιών και μεταφορικών εταιρειών που κινούνται σε μια αγορά όπου η εταιρεία κατέχει ήδη το 20%, και ένας πολύ μεγάλος αριθμός πελατών λιανικής θέρμανσης που ξεπερνά τις 20.000 που εξυπηρετούνται απευθείας και όχι μέσω τρίτων.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,8600 1,64% 37.244 29/01/2021
1,8300 2,23% 9.208 28/01/2021
1,7900 1,13% 37.408 27/01/2021
1,7700 -5,35% 70.600 26/01/2021
1,8700 -0,53% 51.274 25/01/2021
1,8800 0,53% 15.268 22/01/2021
1,8700 -0,53% 22.125 21/01/2021
1,8800 9,30% 8.403 20/01/2021
1,7200 -2,82% 8.433 19/01/2021
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX Μετ. %
7 ημερών 1,670 1,980 -1,06
30 ημερών 1,440 2,000 24,00
3 μηνών 1,220 2,000 30,07
6 μηνών 1,220 2,000 20,78
12 μηνών 1,220 2,000 -0,53
 • ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ δεν καλύπτει κανείς αναλυτής και φυσικά οίκος…