Ελαστρον: Με p/e κάτω του 4 και σχέση ev/ebitda 5,8 με κέρδη πρώτου 6μηνου(!)

  • ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021
Α. Χρηματοοικονομική εξέλιξη και επιδόσεις Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε € 78,3 εκ. από € 47,3 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 66%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 18,5 εκ. ή 23,6% επί των πωλήσεων, έναντι € 5,3 εκ. ή 11,3% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2020.
  • Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 13,0 εκ. έναντι € 0,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 14,3 εκ. έναντι € 1,4 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 12,4 εκ. έναντι ζημιών € 0,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ κάτω του 4 με κέρδη 6μηνου!!

  • ΣΧΕΣΗ EV/EBITDA: 5,8 με μεγέθη πρώτου 6μηνου