Έλαστρον: Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης. Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.elastron.gr , καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.helex.gr .

Group presentation

Print Friendly, PDF & Email