ΕΛΑΣΤΡΟΝ- 2020: Κέρδη 1,74 εκατ. από ζημίες 2 εκατ. το 2019

ΕΛΑΣΤΡΟΝ- 2020: Κέρδη 1,74 εκατ. από ζημίες 2 εκατ. το 2019