Ελ. Μουζάκης: Σε πρόγραμμα μερικής αναστολής το 20% του προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ, έχοντας συναίσθηση του κινδύνου, για το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της, από την εξάπλωση του κορονοϊού (Covid-19), αλλά και τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση της Κυβέρνησης ,για τη Γενική Απαγόρευση Κυκλοφορίας (lockdown) τον μήνα Νοέμβριο 2020, αποφάσισε βάση του Πρακτικού της στις 6/11/2020, περίπου το 20% του προσωπικού της, να ενταχθεί στο πρόγραμμα μερικής αναστολής των συμβάσεων εργασίας, από 9/11/2020 μέχρι 30/11/2020.