Ελ.Μουζάκης- Χρήση 2019: Ορισμένοι δείκτες βγάζουν μάτια…

  • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 11,9 εκατ. ευρώ
  • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,3690 ευρώ
  • ΒΟΟΚ VALUE: 1,0450 ευρώ!!!!
  • P/BV: 0,35
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,360 0,390 2,44
30 ημερών 0,323 0,402 7,08
3 μηνών 0,256 0,402 27,70
6 μηνών 0,256 0,515 -19,57
12 μηνών 0,256 0,540 -24,10
  • P/E: 31
  • P/BV: 0,35
  • NET DEBT / EBITDA: 0,28!!!!!!!!!!!
  • EV/ EBITDA: 17,6
  • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,015!!!!!!