Εκτός του ότι κοροϊδεύει τους επενδυτές- μετόχους της, κοροϊδεύει και τις Αρχές….

Λάβαμε το εξής μήνυμα και σας το παραθέτουμε αυτούσιο…

Η “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” σε συνέχεια των από 11.5.2020 και 21.8.2020 ανακοινώσεών της και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας της πανδημίας, τα οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής (ήτοι της 15.4.2020) δεν έχουν εισέτι παραδοθεί στον ανεξάρτητο σύμβουλο.

Τα ως άνω στοιχεία, αφού πρώτα ελεγχθούν από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, αναμένεται, με κάθε επιφύλαξη, να παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι δε έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός σαράντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραδοθούν στον ανεξάρτητο σύμβουλο τα ελεγμένα από τον ορκωτό ελεγκτή οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ”.

Εκτός οτι κοροιδεύει τους μετόχους του, κοροιδεύει και τις Αρχές….

‘Εχει πουληθεί το Πόρτο Καρράς απο τις 15.4.2020 και κανείς δεν ξέρει  το τελικό τίμημα.

Η πανδημία φταίει που δεν έχουν παραδοθεί τα στοιχεία στον ανεξάρτητο σύμβουλο!!!!!!!

Μήπως θα έπρεπε η Ε.Κ. να ελέγξει ποίοι πιέζουν τη μετοχή και ποιοι είναι οι αγοραστές του τελευταίου τετραμήνου;;

Θα μας ενημερώσει όμως ΑΜΕΣΑ για κάθε εξέλιξη.

Μας περνάνε για πολύ μαλ….. και δεν είναι οι μόνοι.

Βρίσκουν όμως και τα κάνουν.

Αν δεν κόψουν μερικούς κ… προκοπή δεν θα δούμε.