Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού η Β. Θάνου – Δημοσιεύθηκε ο νόμος

Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού η Β. Θάνου – Δημοσιεύθηκε ο νόμος

Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού τίθεται πλέον η Βασιλική Θάνου μετά τη δημοσίευση του νόμου που ψήφισε η Βουλή και μεταξύ άλλων προβλέπει συγκεκριμένα ασυμβίβαστα για την επιλογή του πρόεδρου και των μελών της επιτροπής.

Ασυμβίβαστα που η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν καλύπτει λόγω της τοποθέτησής της ως επικεφαλής του νομικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί καθώς και ότι δεν δύναται να απομακρυνθεί από τη θέση της. Εν τούτοις η δημοσίευση του ΦΕΚ και η αναδρομική ισχύς των ασυμβιβάστων οδηγούν την Β. Θάνου εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο εν λόγω ΦΕΚ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, για μια πενταετία μετά την λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως , συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης μετακλητού υπαλλήλου, συμβούλου, συνεργάτη ή έμμισθου/άμισθου προϊστάμενου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης».

Print Friendly, PDF & Email