ΕΚΤΕΡ: Στο 1,183% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ