ΕΚΤΕΡ: Στο 1,138% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ